Anastasia Lazariuc

Romania singer Anastasia Lazariuc wearing O’Blanc gown on her concert.